Chào mừng các bạn đã đến với BLUÉ

Không đọc được thể loại namxnam xin click back!!!

Nói khẽ, cười duyên mới quý tộc (っ˘ω˘ς )

Không hối ra truyện!

Mọi cập nhập, thông báo sẽ được đăng trên trang Facebook của Blué.

Xin đừng đem truyện đi đâu khi chưa được cho phép. Hãy tôn trọng nhóm!


ALWAYS LOVE YOU ( ´ ▽ ` ).。o♡